Platform Modernization Alliance
Sign In

Platform Modernization Alliance

:

Atea

:

Success Stories: Atea Case Study: SATS (Swedish)

Body

Att centralisera sin it-miljö och konsolidera alla sina servrar i Norden är ett stort steg, även för ett stort företag. På SATS med cirka 4 500 anställda ses satsningen som ett naturligt steg i deras ambition att växa, och att virtualisera som en förutsättning för kostnadseffektivitet och bästa möjliga redundans i driften.

Expires

 

Attachments

sats2.pdf    
Content Type: Success Stories
Created at 1/20/2014 12:49 AM by MSENTPART2\v-shaas
Last modified at 1/20/2014 12:49 AM by MSENTPART2\v-shaas