Platform Modernization Alliance
Sign In

Platform Modernization Alliance

:

Advania

:

Success Stories: Advania Case Study - SJ Trafikledning

Open

Body

​Med det stora antalet ärenden som SJ Trafikledning har att hantera varje dygn är man beroende av system som aldrig fal- lerar och som hjälper till att prioritera inkommande ärenden.

Expires

 

Attachments

SJ Trafikledning.pdf    
Content Type: Success Stories
Created at 7/1/2014 9:20 AM by v-shaas
Last modified at 7/1/2014 9:20 AM by v-shaas